ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอรอนงค์ อามาตย์ทัศน์
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :งานอนามัยโรงเรียน
ที่อยู่ :โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
Telephone :043450886
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :