ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเบญญาภา สายสิญญ์
ตำแหน่ง :ครู ธุรการ
หน้าที่หลัก :งานธุรการ
ที่อยู่ :โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
Telephone :043450886
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานธุรการ