ชื่อ - นามสกุล :นายวุฒิพงษ์ คำนะ
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :งาน อาคารสถานที่
ที่อยู่ :โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
Telephone :043450886
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานอาคารสถานที่