หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : “สนทองทอแสงฟุตซอลเกม ครั้งที่ ๑๖” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดย : admin
อ่าน : 375
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

๖.วัตถุประสงค์
          ๑)เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายของนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม และโรงเรียนเครือข่าย
          ๒)เพื่อสนับสนุนความสามารถด้านการเล่นฟุตซอลของเยาวชน
          ๓)เพื่อให้เยาวชนในตำบลบัวใหญ่มีความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
          ๔)เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากสารเสพติดทุกชนิด
๗. ลักษณะกิจกรรม
          เป็นการจัดการแข่งขันฟุตซอล  เป็นแบบแบ่งสาย นำทีมที่ได้อันดับหนึ่งและสอง มาแข่งรอบน็อคเอาท์ และรอบชิงชนะเลิศต่อไป
          ๑)เป้าหมายเชิงปริมาณ
                   มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน อย่างน้อย ๓๐๐ คน
          ๒)เป้าหมายเชิงคุณภาพ
                   เยาวชนมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกลยาเสพติด
          ๓)ระยะเวลาดำเนินงาน
                   เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง มกราคม ๒๕๖๒