หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : วันสถาปนาโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
โดย : admin
อ่าน : 4227
อาทิตย์ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

กำหนดการวันสถาปนาโรงเรียนวันที่ 29 มกราคม 2562
08.00 นักเรียนลงเขตพื้นที่เข้าแถวตามปกติ
08.30 นักเรียนทั้งหมดพร้อมกันที่หอประชุม
08.40 วิทยากรให้ความรู้เรื่องการจราจรและอื่นๆ
09.40 น แขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองนักเรียนที่รับทุนเดินทางมาถึงพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ
10.30 น พระคุณเจ้าเดินทางถึงหอประชุมพิธีทางศาสนา
11.30 ฉันภัตตาหารเพล
12.00 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน(อาหารทางโรงเรียนเตรียมบางส่วนและจากซุ้มของแต่ละห้อง)
13.00น เรียนตามปกติ
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
การจัดเตรียม